Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 232716
Ampliació de l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a l’estabilització de l’ocupació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 466/2022

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Felanitx, en sessió ordinària realitzada el dia 5 d'abril de 2022, ha adoptat, entre altres, el següent ACORD que en la seva part dispositiva diu:

Primer. Anul·lar l'anunci publicat al BOIB núm. 176 de dia 25.12.2021, en relació a l'aprovació de l'ampliació de l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Felanitx de l'any 2021 per a l'estabilització de l'ocupació.

Segon. Aprovar l'ampliació de l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Felanitx de l'any 2022 per a l'estabilització de l'ocupació, la qual inclou les places següents:

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA

CATEGORIA

GRUP /

SUBGRUP

NIVELL CD

NOMBRE

RÈGIM

Auxiliar

Aux. Administratiu/va

C2

15

1

De carrera

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA

CATEGORIA

GRUP /

SUBGRUP

NIVELL CD

NOMBRE

RÈGIM

Serveis especials (Policia Local)

Policia local

C1

15

3

De carrera

Serveis especials (Personal d'oficis)

Encarregat/da de la Brigada Municipal

C1

20

1

De carrera

PERSONAL LABORAL

CATEGORIA

GRUP /

SUBGRUP

NOMBRE

RÈGIM / VINCULACIÓ

Treballador/a familiar

C2

1

Laboral fix

Auxiliar adm. de Serveis Socials

C2

1

Laboral fix

Professor/a d'idiomes/ESO/grau mitjà

A2

1

Laboral fix (66,7% de jornada)

Educador/a social

A2

1

Laboral fix

Arquitecta

A1

1

Laboral fix

Notificador/a

C2

1

Laboral fix

Auxiliar adm. de Turisme

C2

1

Laboral fix

Operari/a polivalent

S/T

1

Laboral fix

Tercer. Fer pública l'aprovació de l'ampliació de l'oferta d'ocupació pública d'enguany per a l'estabilització de l'ocupació mitjançant la inserció d'un anunci en el tauler d'edictes de la Casa Consistorial, el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, i també en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Quart. Remetre al Ministeri d'Hisenda, a través de la Secretaria d'Estat de Pressuposts i Despeses, l'anunci enviat al Butlletí Oficial de les Illes Balears, on s'especifica el nombre de places ocupades de forma temporal.

 

Felanitx, 25 d'abril de 2022

El batle Jaume Monserrat Vaquer