Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

    • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

      • Aprovació definitiva del Reglament general d’ús de les instal·lacions gestionades directament pel Servei d’Esports de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/007852)

        Número d'edicte 2922 - Pàgines 14397-14412