Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 182670
Aprovació inicial de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) de l’Ajuntament d’Artà per a 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment pel Ple de la corporació en sessió ordinària celebrada en data 28 de març de 2022, la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, s'exposa al públic per un termini de 30 dies hàbils a efectes d'al·legacions o reclamacions, al final del qual quedaran definitivament aprovades si no se'n presenta cap o resoldrà el Ple, en cas contrari.

Artà, en el dia de la signatura electrònica (29 de març de 2022)

El batle Manuel Galán Massanet