Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació definitiva del Pressupost General, bases d'execució i plantilla de personal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Costitx

    Número d'edicte 2283 - Pàgines 11182-11183

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA2021-0001. Aprovació definitiva de la modificació del Pla de Reforma Interior de la Platja de Palma (PRI) que té per objecte la modificació de l’ ús principal del sistema d’ equipament comunitari docent EQ-CP08/DO, al carrer Àncora núm. 1 de Can Pastilla

    Número d'edicte 2272 - Pàgines 11184-11185

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva del pressupost i plantilla municipal per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 2260 - Pàgines 11186-11188

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació definitiva del Pressupost General, bases d'execució i plantilla de personal per a l'exercici 2022 de de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany

    Número d'edicte 2248 - Pàgines 11189-11190