Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

Núm. 169389
Canvi de titularitat de la concessió del nínxol dels drets funeraris del cementiri municipal d’Estellencs

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per el present escrit es fa constància de la presentació en les Oficines Municipals, en data 24 de març del 2022, de la següent sol·licitud de transmissió dels drets funeraris d'ús perpetu del cementiri municipal.

Nínxol 4 Columna N.

La sol·licitud és sotmesa a informació pública pel general coneixement i perquè els possibles interessats puguin al·legar el que estimin convenient davant la batllia d'Estellencs en el termini de 15 dies hàbils.

 

Estellencs, 24 de març del 2022

El batlle

Bartomeu Jover Sánchez