Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 168497
Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 6-2022-HLSR-XIG-CAT)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposen els articles 36.3 i 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci se sotmeten a informació pública, durant el termini de quinze dies, els següents expedients d'autorització d'activitats relacionades amb l'ús d'habitatge unifamiliar i per a la declaració d'interès general en sòl rústic:

ALARO: Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 4, PARCEL·LA 98 (127/2021-XIG)

ALGAIDA: Promogut per MARIA LUZ MARTINEZ MARCOS al POLIGON 1, PARCEL·LA 70 (339/2021-HLSR)

Promogut per JOAN TROBAT PUJOL al POLIGON 6, PARCEL·LES 13-14-15-49-53 (350/2021-HLSR)

ARIANY: Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 4, PARCEL·LA 61 (97/2020-XIG)

ARTA: Promogut per JUAN BAUZA LLITERAS  al POLIGON 16, PARCEL·LES 327-328-329 i 330 (330/2021-HLSR)

BINISSALEM: Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 7, PARCEL·LA 19 (116/2021-XIG)

Promogut per MAGDALENA ABRINES COLL al POLIGON 12, PARCEL·LA 192 (413/2021-HLSR)

CAMPANET: Promogut per ANTONIO PONS ALORDA al POLIGON 10, PARCEL·LA 85 (42/2021-XIG)

CAMPOS: Promogut per JENS NIKOLAUS JANSSEN al POLIGON 13, PARCEL·LES 26-682-685-688(90/2020-HLSR)

COSTITX: Promogut per MARIA ALEN VARELA al POLIGON 3, PARCEL·LA 364 (27/2021-XIG)

FELANITX: Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 49, PARCEL·LA 296 (102/2021-XIG)

Promogut per IMMO SARL al POLIGON 31, PARCEL·LA 1269 (17/2022-XIG)

Promogut per MARIA ANTONIA BINIMELIS ADROVER al POLIGON 31, PARCEL·LA 243 (145/2021-HLSR)

Promogut per Mª DEL CARMEN CALDENTEY al POLIGON 12, PARCEL·LES 51-52 I PART 53 (373/2021-HLSR)

LLUCMAJOR: Promogut per RAMON CORDOBA ROBLES al POLIGON 19, PARCEL·LA 1094 (ABANS 833-834) (235/2021-HLSR)

Promogut per FINCA PROJECTS MALLORCA SLU al POLIGON 23, PARCEL·LA 226 (256/2021-HLSR)

Promogut per ANTONIO COBO SANCHEZ al POLIGON 12, PARCEL·LA 449 (262/2021-HLSR)

Promogut per MARGARITA PUIG GARAU al POLIGON 19, PARCEL·LES 165-167 (349/2021-HLSR)

Promogut per BERNARDO BONNIN al POLIGON 12, PARCEL·LES 546-547-548-551-552-556-557-558-559-560-561 (364/2021-HLSR)

LLORET DE VISTA ALEGRE: Promogut per MARGARITA MARIA GOMILA MARCH al POLIGON 3, PARCEL·LA 14 (358/2021-HLSR)

MANACOR: Promogut per CATALINA GRIMALT LLULL al POLIGON 3, PARCEL·LA 418 (ABANS 154) (310/2019-HLSR)

MONTUÏRI: Promogut per BONA VIDA SON BAGES SL al POLIGON 11, PARCEL·LA 611 (250/2019-HLSR)

Promogut per AXEL OST al POLIGON 13, PARCEL·LES 403-404-405 (299/2021-HLSR)

POLLENÇA: Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 10, PARCEL·LA 134 (11/2022-XIG)

Promogut per ANDREAS GEORG SCHMID al POLIGON 2, PARCEL·LA 663 (372/2019-HLSR)

PORRERES: promogut per MARCEL PHILIP MUELLER al POLIGON 16, PARCEL·LES 460-922 (329/2021-HLSR)

SANTANYÍ: Promogut per GONZALO PAZOS GARYGORDOBIL al POLIGON 11, PARCEL·LA 482 (4/2022-XIG)

Promogut per OPTIMIZACION Y GESTION DE MARKETING SL al POLIGON 5, PARCEL·LES 734-735 (6/2022-XIG)

Promogut per OLIVER STIJOHAN al POLIGON 8, PARCEL·LES 1478-1482 (8/2022-XIG)

SANT JOAN: Promogut per FRANCISCA SANTANDREU AGUILÓ al POLIGON 6, PARCEL·LES 980-1039-1040-1119-1127-1128 (43/2021-HLSR)

SANTA EUGENIA: Promogut per JAUME PONS ALEMANY al POLIGON 2, PARCEL·LES 844-896-897 (192/2021-HLSR)

SA POBLA: Promogut per JORDI SOLER BUSQUETS al POLIGON 12, PARCEL·LES 251-252 (243/2020-HLSR)

SELVA: Promogut per TISET ROOMS MALLORCA SLU al POLIGON 8, PARCEL·LA 32 (265/2021-HLSR)

Promogut per CATALINA RIGO VALLORI al POLIGON 10, PARCEL·LES 53-54 (390/2021-HLSR)

SENCELLES: Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES al POLIGON 10, PARCEL·LA 218 (1/2022-XIG)

VILAFRANCA DE BONANY: Promogut per MARIA MASCARO GAYÀ al POLIGON 3, PARCEL·LES 701-702 (366/2021-HLSR)

Els esmentats expedients podran ésser examinats durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en hores d'oficina, a les dependències administratives del Departament de Territori, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma de Mallorca, i es podran fer les al·legacions que es considerin oportunes dins el mateix termini.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (24 de març de 2022)

El secretari tècnic Eduardo Soriano Vives