Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Núm. 165049
Citació per a les actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades per l'expropiació motivada pel projecte "Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80 Ruta de Pedra en Sec-GR221 TM Estellencs"

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expropiacions: citació actes prèvies

Obra: projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80 Ruta de Pedra en Sec-GR221 TM Estellencs»

Exp.: SEGEX 738437H

Amb la finalitat de redactar les actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades per l'expropiació forçosa declarada urgent d'acord amb la Declaració d'urgència aprovada pel Consell de Govern en sessió de 13 de desembre de 2021 i motivada per les obres del projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80 Ruta de Pedra en Sec-GR221 TM Estellencs», al terme municipal d'Estellencs, per això i per facilitar les dades necessàries que han de constar en les actes prèvies esmentades, comunicam a les persones propietàries que es relacionen a continuació que han de presentar-se en el lloc, la data i l'hora indicats.

Dimarts, 3 de maig de 2022, a l'Ajuntament d'Estellencs

Núm. de finca

Polígon

Parcel·la

Ref. cadastral

Propietari

Hora

1

3

274

07021A003002740000ZQ

Mariano Ozonas Moragues

10.00

2

3

271

07021A003002710000ZB

Jorge Ozonas Hernández

10.30

3

3

246

07021A003002460000ZF

Erikss Asta

11.00

4

3

235

07021A003002350000ZA

Manfred Henkel

11.15

5

3

206

07021A003002060000ZG

Antònia Balaguer Balaguer

11:45

6

3

9013

07021A003090130000ZL

Sense identificar

12:00

  

Palma, en la data de la signatura electrònica (22 de març de 2022)

La secretària tècnica de Sostenibilitat i Medi Ambient

Mercedes Moragón Planas