Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 841 - Pàgina 4487

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Nomenament de personal funcionari de carrera de la Policia Local de l'Ajuntament de Campanet

    Número de registre 838 - Pàgina 4488

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de gener de 2022 per la qual es modifica la relació de membres de la Comissió de Selecció del procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup de gestió de la funció administrativa

    Número de registre 752 - Pàgines 4489-4490

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 1r de febrer de 2022 per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de director d’infermeria de la Gerència d’Atenció d’Urgències 061, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 856 - Pàgines 4491-4492

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Bases per a regir un concurs de trasllat per proveir, de manera definitiva, un lloc de treball genèric d’auxiliar administratiu d’administració general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 850 - Pàgines 4493-4497