Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears

    Número d'edicte 875 - Pàgines 4471-4474

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 1/2022 de 7 de febrer pel qual s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d’ús general durant l’any 2021

    Número d'edicte 878 - Pàgines 4475-4478

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'expedició de documents administratius

    Número d'edicte 827 - Pàgines 4479-4481

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

    Número d'edicte 839 - Pàgines 4482-4483

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

    Número d'edicte 860 - Pàgines 4484-4486