Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 61682
Convocatòria Junta General Extraordinària de la Comunitat de Regants de l’illa de Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes del que estableix l'article 27 de l'Ordenança de la Comunitat de Regants de Formentera es convoca Junta General extraordinaria de la Comunitat de Regants de l'illa de Formentera pel proper dia 23 de febrer de 2022, a les 20.00 h en primera convocatòria i, de no haver-hi quòrum suficient, en segona mitja hora més tard, a l'Escola d'Esports Nàutics de Formentera (CENF) a La Savina, i per motius sanitaris derivats de la covid-19 també telemàticament a l'enllaç que es facilitarà als socis que ho demanin, per tractar els següents punts: 

1. Aprovació de l'acta anterior.

2. Aprovar l'Acta d'adhesió al Conveni entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i SEIASA en relació amb les obres de modernització de regadius del Pla per a la millora de l'eficiència i la sostenibilitat en regadius inclòs al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia Espanyola (Fase I) i acceptar de forma incondicionada la totalitat de les seves clàusules quan li sigui aplicable i autoritzar la Presidenta de la Comunitat de Regants a la signatura de la mateixa

3. Presentar, examinar i aprovar la participació en el finançament de les obres del Projecte del CONVENI REGULADOR PER AL FINANÇAMENT I CONSTRUCCIÓ, LLIURAMENT, RECEPCIÓ I SEGUIMENT MEDIAMBIENTAL DE LES OBRES DE MODERNITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS REGADIUS DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE FORMENTERA amb SEIASA, així com aprovar el facultar i atorgar poders suficients a la Junta de Govern a fer totes les gestions necessàries en relació amb aquest conveni.

4. Presentar, examinar i aprovar la participació en el finançament de les obres del Projecte del CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER ESTABLIR LES CONDICIONS FINANCERES I DE GESTIÓ QUE HAN DE REGIR LA COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ I LA COMUNITAT DE REGANTS DE FORMENTERA PER PORTAR A TERME LES OBRES DE MODERNITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS REGADIUS PREVISTES EN EL CONVENI REGULADOR PEL FINANÇAMENT, CONSTRUCCIÓ, LLIURAMENT, RECEPCIÓ I SEGUIMENT MEDIAMBIENTAL DE LES OBRES DE MODERNITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS REGADIUS SIGNAT ENTRE LA COMUNITAT DE REGANTS DE FORMENTERA I LA SOCIETAT MERCANTIL ESTATAL D'INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES SA (SEIASA), així com aprovar el facultar i atorgar poders suficients a la Junta de Govern a fer totes les gestions necessàries en relació amb aquest conveni.

5. Facultar la Presidenta a signar i subscriure en nom de la comunitat de regants en el finançament de les obres del Projecte del CONVENI REGULADOR PER AL FINANÇAMENT I CONSTRUCCIÓ, LLIURAMENT, RECEPCIÓ I SEGUIMENT MEDIAMBIENTAL DE LES OBRES DE MODERNITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS REGADIUS DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE FORMENTERA i a aprovar facultar i atorgar poders suficients a la Junta de Govern a fer totes les gestions necessàries per a la consecució de la signatura del mateix.

6. Facultar la Presidenta a signar i subscriure en nom de la comunitat de regants en el finançament de les obres del Projecte del CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER ESTABLIR LES CONDICIONS FINANCERES I DE GESTIÓ QUE HAN DE REGIR LA COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ I LA COMUNITAT DE REGANTS DE FORMENTERA PER PORTAR A TERME LES OBRES DE MODERNITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS REGADIUS PREVISTES EN EL CONVENI REGULADOR PEL FINANÇAMENT, CONSTRUCCIÓ, LLIURAMENT, RECEPCIÓ I SEGUIMENT MEDIAMBIENTAL DE LES OBRES DE MODERNITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS REGADIUS SIGNAT ENTRE LA COMUNITAT DE REGANTS DE FORMENTERA I LA SOCIETAT MERCANTIL ESTATAL D'INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES SA (SEIASA) i a aprovar, facultar i atorgar poders suficients a la Junta de Govern a fer totes les gestions necessàries per a la consecució de la signatura del mateix

 

Formentera, 7 de febrer de 2022

La presidenta de la CCRR Rita Costa Ferrer