Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 31057
Llistat definitiu de persones aspirants admeses a la convocatòria d'oficial de jardineria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El senyor Batle mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 145/2022 de data 18 de gener de 2022 ha resolt aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu convocat per a cobrir, com a funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de feina d'OFICIAL DE JARDINERIA de l'Ajuntament de Marratxí.

Relació d'aspirants definitivament admesos: 

1. Bibiloni Martorell, Guillermo (430xxxxxV).

2. Bover Mas, Gregori (430xxxxxD).

3. Colom Mulet, Arnaldo (430xxxxxB). 

Relació d'aspirants definitivament exclosos:

NO HI HA ASPIRANTS EXCLOSOS.

Així mateix, s'ha acordat la designació com a assessors del Tribunal qualificador a les següents persones: 

  • Assessorament general per a tot el procés selectiu: Sr. Jaume Canyelles Veny, Tècnic d'administració general adscrit al negociat de recursos humans de l'Ajuntament de Marratxí.

 

Marratxí, 21 de gener de 2022

El batle

Miquel Cabot Rodríguez