Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 26115
Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 18 de gener de 2022, relativa a la rectificació de l’error material detectat a l’annex 1 de la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de gener de 2022, per la qual es constitueix la borsa ordinària de treball especialitat Psicòleg/a

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 18 de gener de 2022, relativa a la rectificació de l'error material detectat a l'annex 1 de la Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 14 de gener de 2022, per la qual es constitueix la borsa ordinària de treball i específica de persones amb discapacitat de personal funcionari interí de l'escala Administració especial de l'Administració local, subescala tècnica, classe superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/a corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 3 de desembre de 2019 (BOIB núm. 165, de 7 de desembre de 2019), de les Ofertes d'Ocupació Pública Ordinària dels anys 2016 i 2017 i Extraordinària de l'any 2017

Antecedents

1. En data 14 de gener de 2022, la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials va resoldre aprovar la constitució de la borsa ordinària de treball de personal funcionari interí de l'escala d'Administració especial de l'Administració local, subescala tècnica, classe superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/Psicòloga, de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, integrada per ordre de prelació i amb la puntuació obtinguda pels aspirants que havien participat en les proves selectives de l'especialitat i que havien superat com a mínim el primer exercici de la convocatòria ordinària dels anys 2016 i 2017 o de la convocatòria extraordinària de l'any 2017, relacionats a l'Annex 1 de la referida Resolució.

2. A l'annex 1, que estableix la llista de les persones aspirants que conformen la borsa ordinària de treball per ser nomenats funcionaris interins de la especialitat Psicòleg/Psicòloga s'ha detectat un error aritmètic en la puntuació obtinguda, per la qual cosa s'ha de fer la corresponent rectificació.

Fonaments de dret

I. A l'article 109.2 de la Llei 39/2015, reguladora del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es disposa que les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

II. La presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials és l'òrgan competent per a la signatura d'aquest document, d'acord amb el que disposa l'article 7.2.13 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18-05-2019).

Resolució

Primer.- Rectificar l'errada material detectada a l'annex 1, versió en català i versió en castellà, de la Resolució de data 14 de gener de 2022, de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es va resoldre constituir la borsa ordinària de treball de personal funcionari interí de l'escala d'Administració especial de l'Administració local, subescala tècnica, classe superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/Psicòloga, de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, integrada per ordre de prelació i amb la puntuació obtinguda pels aspirants que havien participat en les proves selectives de l'especialitat i que havien superat com a mínim el primer exercici de la convocatòria ordinària dels anys 2016 i 2017 o de la convocatòria extraordinària de l'any 2017, i, en conseqüència,

on diu:

ANNEX 1 Borsa ordinària de treball per al nomenament de personal funcionari interí de l'escala Administració especial de la Administració local, subescala tècnica, classe superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg / Psicòloga.

  • Llista de persones aspirants integrants de la borsa

     

     

ORDRE PRELACIÓ

DNI

NOM

Puntuació

1

***6937**

ESTARELLAS RULLAN, MARIA DEL CARMEN

29.151

2

***2631**

MAURIN BILLARD, MARIA DOLORES

28.974

3

***0665**

FARRE OCHOA, MERCE

28.242

4

***7761**

CASTRO SOLER, LAURA IRENE

27.142

5

***7659**

GUAL DE TORRELLA BENNASAR, LUISA

27.02

6

***1618**

RIBAS MAS, MARIA MARGALIDA

26.388

7

***7282**

OBRADOR SALVA, MARIA FRANCESCA

26.19

8

***2622**

VIDAL RIBAS, JUAN MANUEL

26.052

9

***3999**

SIMO PAYERAS, JAUME

25.69

10

***3201**

JARAMAGO BERTRAND, CARLOS

25.097

11

***1896**

LERMA BARCELO, FRANCINA

24.893

12

***3664**

HERNANDEZ BLANES, CRISTINA

24.878

13

***7776**

MONTES GARCIA, GEMA

24.671

14

***3152**

BENAVIDES ONIEVA, ARACELI

24.582

15

***0676**

FRAU LOSA, CRISTINA

23.244

16

***4318**

DIAZ VERNON, MONIQUE ALEXANDRA

22.69

17

***6802**

OJEDA GARCIA, ANGELES

22.638

18

***1716**

GALMES GALMES, ANTONIA

22.434

19

***2449**

FEMENIAS ROIG, MARIA ANTONIA

21.795

20

***6176**

BOLADERAS MESTRE, ANTONIA

20.764

21

***2865**

BUADES BELTRAN, ANA MARIA

20.524

22

***1150**

CIAMBELLA ARCIDIACONO, ALEJANDRO LUIS

20.382

23

***3480**

GARIJO LEAL, ANTONIO

19.801

24

***1849**

VIDAL PEREZ, MARIA ISABEL

19.732

25

***2196**

CATALAN ARMENTEROS, MARIA SAMPEDRO

18.904

26

***1136**

RAMIREZ BERRON, BLANCA VIRGINIA

18.604

27

***2079**

BAUZA MAS, NURIA

17.611

28

***7004**

FONTIRROIG REINES, LAURA CAROLINA

17.353

29

***7134**

TRIAS SALOM, SEBASTIAN

16.998

30

***9299**

ARQUES FERRAGUT, CATALINA

9.548

31

***7714**

SUREDA TORRES, JOSE ANTONIO

8.701

32

***1567**

GODOY MUÑOZ, DANIEL

8.644

33

***8749**

FARRE SECALL, ROGER

8.444

34

***0838**

RAMIS RAMIS, MARIA VICTORIA

8.389

35

***0848**

MEDINA HERNANDEZ, DEYLIN

8.111

36

***8396**

ALBA MELENDEZ, JUAN CARLOS

8.056

37

***3761**

GARCIA GONZALEZ, ALVARO

8.056

38

***7105**

MUÑOZ MULET, MARIA DEL MAR

8.056

39

***6551**

BESTARD CONTI, MARIA MAGDALENA

7.853

40

***2680**

FIOL I AMENGUAL, JOANA MARIA

7.74

41

***2488**

SIMONET VIDAL, MARGALIDA

7.722

42

***2773**

FERNANDEZ MOLINA, MARIA NOEMI

7.722

43

***9228**

GRIMALT PONS, PATRICIA GEORGINA

7.571

44

***7227**

FORTEZA AMENGUAL, MERCÈ

7.571

45

***6633**

LUQUE AGUILAR, ANGELES

7.5

46

***5198**

DIAZ TOBARUELA , CAROLINA

7.389

47

***2040**

ARIZA ARIZA, MARIA JESUS

7.345

48

***0159**

COSTA PEREZ, MARIA JOSE

7.278

49

***4269**

SOCIAS BORDOY, LAURA

7.278

50

***8106**

BLESA VIDAL, MARIA FRANCISCA

7.167

51

***2420**

CALDAROLA SCIPIONI, MARIA VICTORIA

7.111

52

***8386**

ORTEGA HIGUERAS, MARIA DEL CARMEN

7.062

53

***1356**

MORIANA DIAZ, VERONICA

7.006

54

***3327**

CAMARGO RUEDA, MARIA FRANCISCA

7

55

***0911**

SANTIAGO JUAN, LAURA MARIA

7

56

***5486**

FELIU ALVAREZ DE SOTOMAYOR, MARIA DEL CARMEN

7

57

***2218**

DE ARRIBA CANTALLOPS, CATALINA

7

58

***9357**

SALOM FRENICHE, ELENA

6.945

59

***6069**

PASCUAL CALLEJA, LUCIA

6.893

60

***2036**

PÉREZ BENACHOUR, MOISÉS

6.889

61

***1430**

ZAFRA SERRANO, MARIA DEL CARMEN

6.836

62

***2732**

MESQUIDA MASCARO, MARIA ANTONIA

6.778

63

***8393**

MAS PEREZ, MARIA ANTONIA

6.778

64

***7282**

MOYA MORENO, ISABEL

6.778

65

***2144**

VALENS NICOLAU, PETRA MARIA

6.722

66

***1671**

SOLER RISCO, MARIA ISABEL

6.722

67

***3920**

GIJON ROMANI, AINA

6.556

68

***6241**

GITU CHACON, CARMEN WAMBUI

6.556

69

***1808**

SASTRE LLODRA, JUAN

6.445

70

***9620**

FUERIS MUNAR, JOAQUIN VICENTE

6.389

71

***6650**

ESTADES MAS, MARGARITA CAROLINA

6.333

72

***2092**

GUTIERREZ REYES, ROSA NURIA

6.333

73

***6802**

COLL DOLS, FRANCISCA SANDRA

6.278

74

***1469**

LLULL RIERA, MAR

6.278

75

***8996**

CLAR VIDAL, FRANCISCA

6.271

76

***8172**

RODRIGO RAMIREZ, TOMAS

6.222

77

***4552**

GUIXA GARCIA, BLANCA ESTEFANIA

6.215

78

***3092**

GARCIA ROBLES, AURORA

6.111

79

***4083**

GARRIDO PASCUAL, MARIA

6.045

80

***4106**

SASTRE CURSACH, MARIA FRANCISCA

6.045

81

***3136**

MUT VALLES, MARIA

5.945

82

***6178**

POMAR MIRO, MARIA CRISTINA

5.932

83

***9396**

SIERRA GANDARA, LORENA EVANGELINA

5.889

84

***0223**

FERRER RODRIGUEZ, ESTHER

5.889

85

***3328**

CAÑELLAS BARCELO, IRENE

5.876

86

***6293**

JAUDENES GUAL TORRELLA, TERESA NIÑO JESUS

5.833

87

***6022**

SAEZ GONZALEZ, ANA MARIA

5.778

88

***3510**

FIOL SEGUI, MARIA

5.763

89

***7691**

MONER ENSENYAT, FRANCESC

5.722

90

***2290**

CAMACHO CASTILLO, ISABEL

5.722

91

***8445**

AGUILAR ROVIRALTA, DAVID

5.667

92

***7129**

CAMPOS PIÑA, MARIA MAGDALENA

5.667

93

***3998**

JOFRE MAIMO, FRANCISCA

5.65

94

***8486**

PERELLO TERRASA, COLOMA MARIA

5.65

95

***5922**

TUR ROIG, JUAN MARCOS

5.556

96

***7125**

NEVADO CHAPARRO, ANA MARIA

5.556

97

***8458**

SANCHEZ BAUZA, JESSICA

5.5

98

***0147**

BARCELO PUJADES, FRANCISCA

5.48

99

***7146**

VALOR VISVIKIS, ARTEMIS

5.48

100

***1262**

SERRA LANGFORD, GABRIELA BARBARA

5.424

101

***0385**

VIÑALS REBASSA, MARIA DEL MAR

5.424

102

***1533**

ALCALDE LLABRES, IRENE MARIA

5.389

103

***5116**

MELIA GUARDIA, MERCEDES

5.333

104

***3499**

MARTINEZ MARTINEZ, MIRIAM

5.333

105

***8354**

LOPEZ PICON, DOLORES

5

ha de dir:

ANNEX 1 Borsa ordinària de treball per al nomenament de personal funcionari interí de l'escala Administració especial de la Administració local, subescala tècnica, classe superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg / Psicòloga.

Llista de persones aspirants integrants de la borsa

ORDRE PRELACIÓ

DNI

NOM

Puntuació

1

***0665**

FARRE OCHOA, MERCE

42,9411

2

***2631**

MAURIN BILLARD, MARIA DOLORES

41,9042

3

***4318**

DIAZ VERNON, MONIQUE ALEXANDRA

41,062

4

***2622**

VIDAL RIBAS, JUAN MANUEL

40,8464

5

***3664**

HERNANDEZ BLANES, CRISTINA

40,722

6

***7282**

OBRADOR SALVA, MARIA FRANCESCA

40,47

7

***6937**

ESTARELLAS RULLAN, MARIA DEL CARMEN

39,903

8

***6802**

OJEDA GARCIA, ANGELES

37,638

9

***1716**

GALMES GALMES, ANTONIA

36,9967

10

***1618**

RIBAS MAS, MARIA MARGALIDA

35,036

11

***2449**

FEMENIAS ROIG, MARIA ANTONIA

33,015

12

***0676**

FRAU LOSA, CRISTINA

31,785

13

***7776**

MONTES GARCIA, GEMA

31,1569

14

***7761**

CASTRO SOLER, LAURA IRENE

30,1607

15

***7659**

GUAL DE TORRELLA BENNASAR, LUISA

30,088

16

***3201**

JARAMAGO BERTRAND, CARLOS

29,2125

17

***1896**

LERMA BARCELO, FRANCINA

28,618

18

***3152**

BENAVIDES ONIEVA, ARACELI

28,616

19

***3999**

SIMO PAYERAS, JAUME

28,272

20

***6176**

BOLADERAS MESTRE, ANTONIA

27,3635

21

***2865**

BUADES BELTRAN, ANA MARIA

20,524

22

***1150**

CIAMBELLA ARCIDIACONO, ALEJANDRO LUIS

20,382

23

***3480**

GARIJO LEAL, ANTONIO

19,801

24

***1849**

VIDAL PEREZ, MARIA ISABEL

19,732

25

***2196**

CATALAN ARMENTEROS, MARIA SAMPEDRO

18,904

26

***1136**

RAMIREZ BERRON, BLANCA VIRGINIA

18,604

27

***2079**

BAUZA MAS, NURIA

17,611

28

***7004**

FONTIRROIG REINES, LAURA CAROLINA

17,353

29

***7134**

TRIAS SALOM, SEBASTIAN

16,998

30

***9299**

ARQUES FERRAGUT, CATALINA

9,548

31

***7714**

SUREDA TORRES, JOSE ANTONIO

8,701

32

***1567**

GODOY MUÑOZ, DANIEL

8,644

33

***8749**

FARRE SECALL, ROGER

8,444

34

***0838**

RAMIS RAMIS, MARIA VICTORIA

8,389

35

***0848**

MEDINA HERNANDEZ, DEYLIN

8,111

36

***8396**

ALBA MELENDEZ, JUAN CARLOS

8,056

37

***3761**

GARCIA GONZALEZ, ALVARO

8,056

38

***7105**

MUÑOZ MULET, MARIA DEL MAR

8,056

39

***6551**

BESTARD CONTI, MARIA MAGDALENA

7,853

40

***2680**

FIOL I AMENGUAL, JOANA MARIA

7,74

41

***2488**

SIMONET VIDAL, MARGALIDA

7,722

42

***2773**

FERNANDEZ MOLINA, MARIA NOEMI

7,722

43

***9228**

GRIMALT PONS, PATRICIA GEORGINA

7,571

44

***7227**

FORTEZA AMENGUAL, MERCÈ

7,571

45

***6633**

LUQUE AGUILAR, ANGELES

7,5

46

***5198**

DIAZ TOBARUELA , CAROLINA

7,389

47

***2040**

ARIZA ARIZA, MARIA JESUS

7,345

48

***0159**

COSTA PEREZ, MARIA JOSE

7,278

49

***4269**

SOCIAS BORDOY, LAURA

7,278

50

***8106**

BLESA VIDAL, MARIA FRANCISCA

7,167

51

***2420**

CALDAROLA SCIPIONI, MARIA VICTORIA

7,111

52

***8386**

ORTEGA HIGUERAS, MARIA DEL CARMEN

7,062

53

***1356**

MORIANA DIAZ, VERONICA

7,006

54

***3327**

CAMARGO RUEDA, MARIA FRANCISCA

7

55

***0911**

SANTIAGO JUAN, LAURA MARIA

7

56

***5486**

FELIU ALVAREZ DE SOTOMAYOR, MARIA DEL CARMEN

7

57

***2218**

DE ARRIBA CANTALLOPS, CATALINA

7

58

***9357**

SALOM FRENICHE, ELENA

6,945

59

***6069**

PASCUAL CALLEJA, LUCIA

6,893

60

***2036**

PÉREZ BENACHOUR, MOISÉS

6,889

61

***1430**

ZAFRA SERRANO, MARIA DEL CARMEN

6,836

62

***2732**

MESQUIDA MASCARO, MARIA ANTONIA

6,778

63

***8393**

MAS PEREZ, MARIA ANTONIA

6,778

64

***7282**

MOYA MORENO, ISABEL

6,778

65

***2144**

VALENS NICOLAU, PETRA MARIA

6,722

66

***1671**

SOLER RISCO, MARIA ISABEL

6,722

67

***3920**

GIJON ROMANI, AINA

6,556

68

***6241**

GITU CHACON, CARMEN WAMBUI

6,556

69

***1808**

SASTRE LLODRA, JUAN

6,445

70

***9620**

FUERIS MUNAR, JOAQUIN VICENTE

6,389

71

***6650**

ESTADES MAS, MARGARITA CAROLINA

6,333

72

***2092**

GUTIERREZ REYES, ROSA NURIA

6,333

73

***6802**

COLL DOLS, FRANCISCA SANDRA

6,278

74

***1469**

LLULL RIERA, MAR

6,278

75

***8996**

CLAR VIDAL, FRANCISCA

6,271

76

***8172**

RODRIGO RAMIREZ, TOMAS

6,222

77

***4552**

GUIXA GARCIA, BLANCA ESTEFANIA

6,215

78

***3092**

GARCIA ROBLES, AURORA

6,111

79

***4083**

GARRIDO PASCUAL, MARIA

6,045

80

***4106**

SASTRE CURSACH, MARIA FRANCISCA

6,045

81

***3136**

MUT VALLES, MARIA

5,945

82

***6178**

POMAR MIRO, MARIA CRISTINA

5,932

83

***9396**

SIERRA GANDARA, LORENA EVANGELINA

5,889

84

***0223**

FERRER RODRIGUEZ, ESTHER

5,889

85

***3328**

CAÑELLAS BARCELO, IRENE

5,876

86

***6293**

JAUDENES GUAL TORRELLA, TERESA NIÑO JESUS

5,833

87

***6022**

SAEZ GONZALEZ, ANA MARIA

5,778

88

***3510**

FIOL SEGUI, MARIA

5,763

89

***7691**

MONER ENSENYAT, FRANCESC

5,722

90

***2290**

CAMACHO CASTILLO, ISABEL

5,722

91

***8445**

AGUILAR ROVIRALTA, DAVID

5,667

92

***7129**

CAMPOS PIÑA, MARIA MAGDALENA

5,667

93

***3998**

JOFRE MAIMO, FRANCISCA

5,65

94

***8486**

PERELLO TERRASA, COLOMA MARIA

5,65

95

***5922**

TUR ROIG, JUAN MARCOS

5,556

96

***7125**

NEVADO CHAPARRO, ANA MARIA

5,556

97

***8458**

SANCHEZ BAUZA, JESSICA

5,5

98

***0147**

BARCELO PUJADES, FRANCISCA

5,48

99

***7146**

VALOR VISVIKIS, ARTEMIS

5,48

100

***1262**

SERRA LANGFORD, GABRIELA BARBARA

5,424

101

***0385**

VIÑALS REBASSA, MARIA DEL MAR

5,424

102

***1533**

ALCALDE LLABRES, IRENE MARIA

5,389

103

***5116**

MELIA GUARDIA, MERCEDES

5,333

104

***3499**

MARTINEZ MARTINEZ, MIRIAM

5,333

105

***8354**

LOPEZ PICON, DOLORES

5

Segon.- Publicar aquesta Resolució al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS i al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Interposició de recursos

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 18 de gener de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler