Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 18116
Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Salut i Consum en el tercer quadrimestre de l’any 2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Salut i Consum en el tercer quadrimestre de l'any 2021 (vegeu l'annex adjunt).

 

Palma, 12 de gener de 2022

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez Picard

 

ANNEX

Llista de convenis subscrits

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Banyalbufar en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament d'Esporles en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Santa Eugènia en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de cooperació entre l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears per a la realització d'estades formatives en el centre insular d'Eivissa i Formentera de la Conselleria de Salut i Consum per part dels especialistes sanitaris en formació de l'Àrea de Salud d'Eivissa i Formentera (ASEF).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Sencelles en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Consell en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»)

 • Acord de col·laboració docent entre el servei de Salut de les Illes Balears – Hospital Universitari Son Espases i la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears, per a la formació de metges interns residents de l'especialitat de Medicina Preventiva i Salut Pública.

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Santanyí en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament d'Estellencs en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni per a l'any 2021 entre la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de drogodependències i amb càrrec al fons de béns decomissats.

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Calvià en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Santa Margalida en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Campanet en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament de Llubí en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Addenda a l'Acord de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Salut i Consum per al desenvolupament d'activitats formatives per als cicles formatius de les famílies professionals de Sanitat i de Química en centres sanitaris i de recerca en salut de les Illes Balears dependents de la Conselleria de Salut i Consum, que afecta el cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències Sanitàries i que signen la Conselleria d'Educació i Formació Professional, la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut de les Illes Balears.

 • Addenda a l'Acord de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Salut i Consum per al desenvolupament d'activitats formatives per als cicles formatius de les famílies professionals de sanitat i de química en centres sanitaris i de recerca en salut de les Illes Balears dependents de la Conselleria de Salut i Consum, que afecta el cicle formatiu de grau superior d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i que signen la Conselleria d'Educació i Formació Professional, la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut de les Illes Balears.

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i el Consell Insular de Formentera per a l'execució de determinades funcions del control oficial d'escorxadors.

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa per a l'atenció a les addiccions.

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l'Ajuntament d'Andratx en matèria de consum (programa «Consum a ca teva»).

 • Conveni entre el Ministeri de l'Interior (Secretaria General d'Institucions Penitenciàries) i la Conselleria de Salut i Consum de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'intervenció dels professionals de les unitats de conductes addictives (UCA) per al tractament i seguiment de penats amb problemes d'addiccions i formació dirigida als treballadors del Centre Penitenciari de Palma de Mallorca, Centre d'Inserció Social de Mallorca Joaquín Ruíz Giménez, Unitat de Mares i Servei de Gestió de Penes i Mesures Alternatives.

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per a l'atenció a les addiccions.

 • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears en matèria del programa de substitució d'opiacis a persones afectades per drogodependències.