Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 18572
Resolució de 10 de gener de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant la corresponent resolució, comunica la convocatòria a concurs d'accés al Butlletí Oficial de l'Estat de les places dels cossos de funcionaris docents universitaris que corresponen a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2021, Resolució de 23 de novembre de 2021 (BOIB núm. 164 de 27 de novembre) i que es detallen a continuació:

Número de concurs d'accés: 1/2022

Codi de la plaça: 151114

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular

 

Número de concurs d'accés: 2/2022

Codi de la plaça: 151115

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular

 

Número de concurs d'accés: 3/2022

Codi de la plaça: 151116

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular

 

Número de concurs d'accés: 4/2022

Codi de la plaça: 304270

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

 

Número de concurs d'accés: 5/2022

Codi de la plaça: 031370

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de computadors

 

Número de concurs d'accés: 6/2022

Codi de la plaça: 602320

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

 

Número de concurs d'accés: 7/2022

Codi de la plaça: 602321

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

 

Número de concurs d'accés: 8/2022

Codi de la plaça: 602322

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

 

Número de concurs d'accés: 9/2022

Codi de la plaça: 605195

 

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Organització d'Empreses

 

Número de concurs d'accés: 10/2022

Codi de la plaça: 169107

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Fisioteràpia

 

Número de concurs d'accés: 11/2022

Codi de la plaça: 169108

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Fisioteràpia

 

Número de concurs d'accés: 12/2022

Codi de la plaça: 130334

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Psicobiologia

 

Número de concurs d'accés: 13/2022

Codi de la plaça: 140338

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Química Analítica

 

Número de concurs d'accés: 14/2022

Codi de la plaça: 140537

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Química Inorgànica

 

Número de concurs d'accés: 15/2022

 

Codi de la plaça: 140639

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Química Orgànica

 

Número de concurs d'accés: 16/2022

Codi de la plaça: 140640

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Química Orgànica

 

Número de concurs d'accés: 17/2022

Codi de la plaça: 140641

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Química Orgànica

Les bases íntegres de la convocatòria apareixeran publicades al Butlletí Oficial de l'Estat. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Palma, 10 de gener de 2022

Per delegació del Rector (FOU núm. 519)

El vicerector de Personal Docent i Investigador

Antoni Bordoy Fernández