Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 18452
Relació dels convenis de col·laboració subscrits en el tercer quadrimestre de 2021 per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació de convenis de col·laboració subscrits per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en el tercer quadrimestre de l'any 2021:

  • Conveni de col·laboració entre l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i Evolution International Film Festival, SLU amb la finalitat de col·laborar com a mitjà oficial del festival de cinema EMIFF que es celebra del 27 d'octubre al 2 de novembre, firmat en data 1 d'octubre de 2021.

  • Conveni de col·laboració entre l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l'Associació de Familiars i Amics Supervivents per Suïcidi de les Illes Balears dins la iniciativa "TOTS DONAM UNA MÀ", un programa de Responsabilitat Social Corporativa per donar veu a les problemàtiques que afecten directament els illencs, firmat en data 22 d'octubre de 2021.

  • Conveni de col·laboració entre l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que té com a objecte incorporar a aquesta última en la implantació del projecte d'un canal conjunt d'internet, signat en data 19 de novembre de 2021.

  • Conveni de col·laboració entre l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l'Associació Somnis Reciclats dins la iniciativa "TOTS DONAM UNA MÀ", un programa de Responsabilitat Social Corporativa per donar veu a les problemàtiques que afecten directament els illencs, firmat en data 23 de novembre de 2021.

  • Conveni de col·laboració entre l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l'Associació 4 Illes dins la iniciativa "TOTS DONAM UNA MÀ", un programa de Responsabilitat Social Corporativa per donar veu a les problemàtiques que afecten directament els illencs, firmat en data 27 de desembre de 2021.

  

Calvià, 13 de gener de 2022

El director general de l' EPRTVIB

Andreu Manresa i Monserrat