Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 15588
Nomenament personal eventual, assessor de medi ambient de l'Ajuntament de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Decret d'aquesta Batlia de data 23 de desembre de 2022 s'ha nomenat el Sr. Gaspar Fuster Amer com a personal eventual per realitzar funcions de confiança i assessorament especial a la plaça d'assessor de medi ambient, depenent de Batlia, amb un 75% de la jornada i unes retribucions brutes anuals de 27.990,69 €.

 

Manacor, 12 de gener de 2022

El batle Miquel Oliver Gomila