Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 de separació, de designació i de renovació d’un vocal en el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears

    Número de registre 87 - Pàgina 1147

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar amb caràcter d’interinitat en lloc vacant un facultatiu tècnic a l’especialitat de tecnologies de la informació i telecomunicacions per a l'Àrea de Govern Digital de la Fundació Bit (Referència GD01-22)

    Número de registre 67 - Pàgines 1148-1150