Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 618294
Aprovació de la resolució definitiva de la convocatòria per a la concessió d'ajudes per a entitats de cultura popular i tradicional d'eivissa sense ànim de lucre de l'any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de desembre de 2021, entre altres va acordar, per unanimitat dels membres presents, aprovar la següent llista definitiva de concessió d'ajudes per entitats de cultura popular i tradicional sense ànim de lucre de l'any 2021:

1.Ajudes concedides definitives:

ASSOCIACIÓ

NIF

IMPORT

Associació de Balls Tradicionals de Santa Gertrudis

G07614068

 2.000,00 €

Associació Cultural Colla de l'Horta

G07609159

11.178,60 €

Associació Cultural Es Broll

G07429442

6.248,75 €

TOTAL:

19.427,35 €

 

Santa Eulària des Riu, 17 de desembre de 2021 

 L'alcaldessa

María del Carmen Ferrer Torres