Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 51/2021, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Decret 83/2015, de 25 de setembre, pel qual es regula la composició i el règim de funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat

    Número d'edicte 12752 - Pàgines 51096-51099

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 52/2021 de 20 de desembre pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2022 a l’efecte del còmput administratiu

    Número d'edicte 12753 - Pàgines 51100-51101

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de recollida, tractament i eliminació de residus urbans de l’Ajuntament d’Algaida

    Número d'edicte 12713 - Pàgines 51102-51106

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació definitiva modificació crèdit núm. 4/2021

    Número d'edicte 12736 - Pàgines 51107-51108

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Aprovació definitiva del pressupost General de l'Ajuntament d'Estellencs de l'exercici 2021

    Número d'edicte 12686 - Pàgines 51109-51110

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva modificació de l' Ordenança Fiscal 05TOD reguladora de la taxa pels documents que expedeixin o entenguin l'administració o les autoritats municipals

    Número d'edicte 12711 - Pàgines 51111-51115