Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 590224
Aprovació de preus públics del Servei de Nadal 2021/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 23 de novembre de 2021 va aprovar els següents preus públics del servei de Nadal 2021/2022:

Programa Borina't! (Preadolescents i Adolescents)

- Servei 1 dia PROGRAMA BORINA'T (9.00-14.00 h) 6€/dia

- Servei 5 dies PROGRAMA BORINA'T (9.00-14.00 h) 27,50 €

- Servei 8 dies PROGRAMA BORINA'T (9.00-14.00 h) 40,00 €

- Servei matiner PROGRAMA BORINA'T (8.00- 9.00 h) 1€/dia

- Servei menjador PROGRAMA BORINA'T (14.00-15.00 h) 5€/dia

*Assegurança d'accidents: 2 €

(En cas de no ser usuari/a del servei d'hivern 2021-2022)

Ludoteca Educa Diver (Infantil i Primària)

- Servei 1 dia LUDOTECA EDUCA DÍVER (9.00-13.30 h) 6€/dia

- Servei 5 dies LUDOTECA EDUCA DÍVER (9.00-13.30 h) 27,50 €

- Servei 8 dies LUDOTECA EDUCA DÍVER (9.00-13.30 h) 40,00 €

- Servei matiner LUDOTECA EDUCA DÍVER (8.00- 9.00 h) 1€/dia

- Servei menjador LUDOTECA EDUCA DÍVER (13.30-15.00 h) 5€/dia

*Assegurança d'accidents: 2 €

(En cas de no ser usuari/a del servei d'hivern 2021-2022)

El que es comunica per a general coneixement.

 

Sant Lluís, en la data que consta en la signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

La batlessa de l'ajuntament de Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella