Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 498163
Aprovació de l'avantprojecte del contracte de transport regular de viatgers per carretera d'ús general, IB-08 (Exp. C4316-2021-000038)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment pel Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 18 d'octubre de 2021, l'Avantprojecte del contracte de transport regular de viatgers per carretera d'ús general, IB-08, es fa públic que l'esmentat avantprojecte romandrà de públic manifest en aquest Consell Insular de Menorca (Plaça de la Biosfera, 5 de Maó, de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores), per un termini de 30 dies hàbils comptats des de l'endemà del dia de la publicació del pertinent edicte en el BOIB. El text de l'acord i l'avantprojecte esmentat es podran consultar en el Tauler d'anuncis de la pàgina web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es)

 

Maó , 21 d'octubre de 2021

Per delegació de la presidenta La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)