Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 13147
Resolució de les persones admeses a la Ludoteca de Nadal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el present anunci publicam la resolució de les persones admeses a la Ludoteca de Nadal, es relacionen a continuació, pel Decret d'Alcaldia 2020/DA2019/0000072, de data 23 de desembre de 2020.

Primer: Aprovar el llistat definitiva de persones admeses  i s'adjunta a continuació la relació corresponent:

NOM I LLINATGES   

DNI

Gràcia F.S

*****473D

Núria M.M

*****503D

Haicea S. M

*****409M

Oyer S. M

*****733V

Leonardo M. E

*****592N

Marc V. R

****462B

Laia V. R

*****463N

Alexander T.L

*****086W

Gabriela T. L

****938Y

Juan Felipe G. L

*****516D

Edgar D. M

*****957X

Martina M. P

*****538J

Miquel LL. J

*****797Y

Erik T. M

*****834L

Ahinara L. P

*****673J

Paula Valentina B. S

******692

Abril G. G

*****203A

David V. S

*****001E

María T. P

*****473L

Mirela A. P

******918Z

Sebastián A. N. Q

*****090M

Paula A. R. Q

*****455J

Francesc G. T

*****984V

Clara R. C

******191G

Daniel L. LL

*****598D

Abbygail M. L

*****312

Mihai A. S.

*****527N

Yrena B.V

*****427X

Maó, 23 de desembre de 2020 El tinent d'alcalde d'Educació i Joventut ​​​​​​Antoni Carrillos Cantó