Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 13086
Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima del municipi d’Alaró

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 1228/2020)

El ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2020, aprovà el Pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima del municipi d'Alaró, redactat per Enginyeria i Medi Ambient SL, amb la coordinació territorial del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (del Consell Insular de Mallorca) i de la direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (del Govern de les Illes Balears).

El que fem públic per a general coneixement.

 

Alaró, 23 de desembre de 2020

El batle Llorenç Perelló Rosselló