Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22 de juny de 2018 per la qual es disposa el cessament de personal eventual de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

    Número de registre 6863 - Pàgina 21663

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de juny de 2018 per la qual es resol amb caràcter provisional el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears convocat mitjançant la Resolució de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 34, de 17 de març de 2018)

    Número de registre 6704 - Pàgines 21664-21665

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases per a la creació d'una borsa de personal administratiu interí de l'Administració General de l'Ajuntament de Capdepera, pel Procediment de Concurs-Oposició, Exp. 2509-18

    Número de registre 6836 - Pàgines 21666-21673