Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 6567 - Pàgina 31176

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Nomenament personal eventual

    Número de registre 6565 - Pàgina 31177

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juliol de 2022 per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents

    Número de registre 6517 - Pàgines 31178-31203

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l’ens públic de la radiotelevisió de les illes balears per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a de talent i recursos humans de l’ens públic de radiotelevisió de les illes balears

    Número de registre 6552 - Pàgines 31204-31208

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del 27 de juliol de 2022 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica definitivament el lloc de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Safrà, corresponent a la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca (BOIB núm. 65, de 19/05/2022)

    Número de registre 6561 - Pàgines 31209-31210

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del 27 de juliol de 2022 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica definitivament el lloc de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de San Agustí- Cas Català corresponent a la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca. (BOIB núm. 66, de 21/05/2022)

    Número de registre 6563 - Pàgines 31211-31212

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del 27 de juliol de 2022 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica definitivament el lloc de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Ses Roques Llises corresponent a la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca. (BOIB núm. 64, de 17/05/2022)

    Número de registre 6562 - Pàgines 31213-31214

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven les bases específiques i es convoca un concurs de mèrits per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat o categoria de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’infermeria

    Número de registre 6523 - Pàgines 31215-31221

  • AJUNTAMENT DE SÓLLERENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010

   • Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de treball per a la provisió d’operaris per al servei de recollida de residus i neteja viària de Sóller

    Número de registre 6549 - Pàgines 31222-31228