Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva Pressupost 2022 del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 151 - Pàgines 1224-1231

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de l'ús del foc als nuclis urbans d'Algaida

    Número d'edicte 180 - Pàgines 1232-1235

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva de dues modificacions pressupostàries. Anul·lació de saldos de despeses i anul·lació i rectificació drets pendents de cobrament

    Número d'edicte 164 - Pàgina 1236

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Pressupost i plantilla de personal 2022

    Número d'edicte 115 - Pàgines 1237-1238