Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Algaida

    Número d'edicte 7581 - Pàgines 26621-26630

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost del 2021 de l'Ajuntament d'Inca

    Número d'edicte 7571 - Pàgines 26631-26632

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 06/2021

    Número d'edicte 7625 - Pàgina 26633

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Reglament de Prestacions Econòmiques d'Urgència Social de l'Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 7559 - Pàgines 26634-26648