Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears

    Número d'edicte 6874 - Pàgines 21599-21640

   • ELI logo
  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos

    Número d'edicte 6880 - Pàgines 21641-21659

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 8/2018, amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

    Número d'edicte 6790 - Pàgines 21660-21661

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Edicte definitiu de modificació de crèdits extraordinaris 5/2018 Ajuntament de Muro

    Número d'edicte 6822 - Pàgina 21662