desc_AA_5_logos_NO_borrosos_23-24_DEF(4).png

Informació general per al curs 2022-2023

Normativa

Annex 26. Instrucció 2/2022 sobre el funcionament del PROA+ per al curs 2022-2023 PDF
📋  Llista provisional AP 22-23 PDF
📋  Llista definitiva AP 22-23 PDF
📅 Cronograma documentació PROA+ 22-23 Pàgina Web
 ❔ Preguntes freqüents Pàgina Web

desc_AA_ESPAI_MICROSITES.png

Justificació econòmica del curs 2022-2023

Annex 15.1. Model de designació PDF Editor de Text odt
Annex 15.2. Model de declaració d'acceptació de tasques PDF Editor de Text odt
Annex 24.1. Annex 24.1. Full de càlcul de justificació econòmica PROA+ Fulla de Càlcul ods
Annex 34. Model de document amb format normatiu (Logos i peu de pàgina Fons Europeu) PDF Editor de Text odt
Annex 36. Certificat per a les gratificacions vinculades a AP del PROA+ 22-23 - QÜESTIONARI GESTIB PDF
Annex 45. Evidències de la implementació del programa PROA+ PDF Editor de Text odt
Annex 47. Model cessió de dades per a docents PDF Editor de Text odt
Annex 47.1. Model cessió de dades per a empreses PDF Editor de Text odt
Annex 48. Model DACI PDF Editor de Text odt
Annex 58. Informe ad hoc documentació electrònica PDF Editor de Text odt
📗 Manual de tramitació de gestió econòmica (Versió antiga: Maig 2023) PDF

desc_AA_ESPAI_MICROSITES.png

Exempcions Activitats Palanca

Apèndix 4. Sol·licitud d'exempció d'activitat palanca PDF Editor de Text odt
Apèndix 5. Acreditació DIE exempció d'activitat palanca PDF Editor de Text odt
📋 Llista provisonal d'exempcions d'AP 22-23 PDF
📋 Llista definitiva d'exempcions d'AP 22-23 PDF