desc_AA_5_logos_NO_borrosos_23-24_DEF(4).png

Informació general per al curs 2021-2022

Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa d'1 d'octubre de 2021 per la qual es convoca el PROA+ 2021-2024, finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i el MRR adreçat als centres docents sostinguts amb fons públics depenents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 136, de 5 d'octubre de 2021) PDF
Llistat provisional de centres admesos i exclosos PROA+ 2021-2024 - Data de publicació: 27/10/2021 PDF
Resolució llista definitiva PROA+ 2021-2024 PDF
Correcció d'errades advertides en la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa d'1 d'octubre de 2021 per la qual es convoca el PROA+ 2021-2024, finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i el MMR adreçat als centres docents sostinguts amb fons públics depenents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. PDF

desc_AA_ESPAI_MICROSITES.png

Annex 6. Pla Estratègic de Millora (versió antiga) PDF
Annex 7. Pla d'Activitats Palanca PDF
Annex 19. Instruccions per al desenvolupament de l'A201 (curs 21-22) PDF
Annex 24. Instruccions per al desenvolupament de l'A103 (curs 21-22) PDF
Bases del PAE PROA+ 21-22 PDF

desc_AA_ESPAI_MICROSITES.png

Resolució dubtes A 103 PDF
Presentació reunió informativa (24/11/2021) PDF
Presentació reunió directors A 103 (10/12/2021) PDF

desc_AA_ESPAI_MICROSITES.png

Annexes que s'han d'enviar del curs 2021-22

Annex 15.1. Model de designació Editor de Text odt
Annex 15.2. Model de declaració d'acceptació de tasques Editor de Text odt
Annex 47. Model cessió de dades per a docents Editor de Text odt
Annex 47.1. Cessió dades i compromís per a empreses Editor de Text odt
Annex 47.2. Cessió dades i compromís per a ponents Editor de Text odt
Annex 48. Model DACI Editor de Text odt