desc_AA_5_logos_NO_borrosos_23-24_DEF(4).png

A 230 Activitat de reforç per a la millora i l'èxit educatiu per a l'alumnat i les famílies (PAE PROA+) 22-23

A continuació teniu la normativa i documentació d'aquesta activitat palanca per al curs 2022-2023:

Annex 31. Instrucció 25/2022 de l'A 230 PAE PROA+
PDF
Annex 32. Fitxa de l'A 230 PAE PROA+ PDF Editor de Text odt
📋 Llista de grups de l'A 230 PAE PROA+ PDF

desc_AA_ESPAI_MICROSITES.png

Annex 9. Projecte del centre de l'A 230 Activitats de reforç PDF Editor de Text odt
Annex 9.1. Projecte del centre de l'A 230 Tècniques d'estudi PDF Editor de Text odt
Annex 14. Autorització familiar per a l'A 230 Activitats de refoç PDF Editor de Text odt
Annex 14.1. Autorització familiar per a l'A 230 Tècniques d'estudi PDF Editor de Text odt
Annex 29. Memòria de l'A 230 Activitats de reforç Fulla de Càlcul ods
Annex 29.1. Memòria de l'A 230 Activitats de reforç amb empresa Fulla de Càlcul ods
Annex 30. Memòria de l'A 230 Tècniques d'estudi Fulla de Càlcul ods
Annex 30.1. Memòria de l'A 230 Tècniques d'estudi amb empresa Fulla de Càlcul ods
Annex 46. Tutorial per a emplenar annexos PAE PDF

desc_AA_ESPAI_MICROSITES.png

Apèndix 4. Certificat sobre la impossibilitat A 230 amb docents del centre PDF Editor de Text odt
Apèndix 5. Declaració responsable de l'empresa contractada PDF Editor de Text odt
desc_euro.png Justificació econòmica de l'activitat palanca (en cas que es contracti empresa) Pàgina Web