Torna

PROA+

desc_AA_5_logos_NO_borrosos_23-24_DEF(4).png

A 230 Activitat de reforç per a la millora i l'èxit educatiu per a l'alumnat i les famílies (PAE PROA+) 23-24

A continuació teniu la normativa i documentació d'aquesta activitat palanca per al curs 2023-2024:

Annex 55. Instrucció 9/2023 de l'A 230 PAE PROA+ PDF
Annex 32. Fitxa de l'A 230 PAE PROA+ PDF
📋 Llista provisional de grups i/o hores autoritzades PDF
📋 Llista definitiva de grups i/o hores autoritzades PDF

desc_Espai_microsites.pngdesc_Espai_microsites.png

Annex 9. Projecte del centre de l'A 230 Activitats de reforç PDF Editor de Text odt
Annex 9.1. Projecte del centre de l'A 230 Tècniques d'estudi  PDF Editor de Text odt
Annex 14. Autorització familiar per a l'A 230 Activitats de reforç PDF
Annex 14.1. Autorització familiar per a l'A 230 Tècniques d'estudi PDF
Annex 29. Memòria de l'A 230 Activitats de reforç (l'heu d'obrir amb LibreOffice) Fulla de Càlcul ods
Annex 30. Memòria de l'A 230 Tècniques d'estudi (l'heu d'obrir amb LibreOffice) Fulla de Càlcul ods
Annex 30.1. Memòria de l'A 230 Tècniques d'estudi amb empresa (l'heu d'obrir amb LibreOffice) Fulla de Càlcul ods
🆘 Annex 46. Tutorial per a emplenar annexos PAE PDF

desc_Espai_microsites.pngdesc_Espai_microsites.png

Tècniques d'estudi amb empresa

Annex 24. Instrucció 7/2023 Activitats palanca amb justificació econòmica PDF
📗 Manual de tramitació de gestió econòmica PDF
Apèndix 1. Actuacions i pressupost de l'activitat palanca PDF Editor de Text odt
Apèndix 2. Declaració responsable de l'empresa contractada PDF Editor de Text odt
Annex 24.1. Full de càlcul de justificació econòmica PROA+ Fulla de Càlcul ods
👩‍💼 Referents de centre per a la justificació econòmica PDF