Torna

Premis educació CAIB

Premis al rendiment acadèmic excel·lent a l'educació secundària obligatòria 2021-2022

Característiques: Aconsegueixen aquest premi els alumnes que obtenen el títol d'ESO amb una mitjana de quart d'ESO igual o superior a 9,5. La proposta es fa d'ofici des del Servei d'Ordenació Educativa.