Torna

Premis educació CAIB

Premis als alumnes amb aprofitament acadèmic excel·lent a batxillerat 2021-2022

Característiques: Poden optar a aquest premi els alumnes que obtenen el títol de batxiller aquest curs i la seva nota d'accés de la PBAU és 9 o superior. La proposta es fa d'ofici des del Servei d'Ordenació Educativa i l'alumne ha de sol·licitar el premi.

S'ha de presentar la següent documentació abans de dia 30 de juliol al Servei d'Ordenacio Educativa de la direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Sol·licitud del premi als alumnes amb aprofitament acadèmic excel·lent a batxillerat 2021-2022

desc_acrobat.gif

Declaració responsable de dades bancàries.