Torna

Premis educació CAIB

Premis a l'esforç personal d'educació secundària obligatòria 2021-2022

Característiques: Cada centre pot proposar el nombre d'alumnes,que hagin obtingut el títol d'ESO, següents:

a) Fins a 79 alumnes, un alumne.
b) De 80 a 159 alumnes, dos alumnes.
c) Més de 160 alumnes, tres alumnes.

La proposta es fa al GestIB des de l'1 al 30 de juny.