Publicació llistes provisionals de notes de l’exercici d’oposicions del Grup D:(Publicat dia 12/06/2024)

En base a l’establert a la base 10.9 de l’annex 2 de les bases que regulen la convocatòria, aprovar un termini de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la present resolució a la web de l’IBANAT, per tal de poder efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l’exercici.

El termini finalitza el pròxim dia 21 de juny de 2024.

35._Resolucio_del_director_gerent_publicacio_llistats_provisionals_examens__grup_D_concurs_oposicio_signed.pdf35._Resolucio_del_director_gerent_publicacio_llistats_provisionals_examens__grup_D_concurs_oposicio_signed.pdf

35.1__Annex_I_Llistes_Provisionals_puntuacions_examens_Grup_D_oposicions.pdf35.1__Annex_I_Llistes_Provisionals_puntuacions_examens_Grup_D_oposicions.pdf


Publicació exàmen i full de respostes del Grup D Model B (Publicat 4/06/2024)

33.2_Examen_concurs_oposicio_IBANAT_GRUP_D_Model_B.pdf33.2_Examen_concurs_oposicio_IBANAT_GRUP_D_Model_B.pdf

33.3_FULL_DE_RESPOSTES_MODEL_B_Grup_D.pdf33.3_FULL_DE_RESPOSTES_MODEL_B_Grup_D.pdf


Resolució del director gerent de l’Institut Balear de la Natura per la qual es publica el calendari de les dates dels exàmens del concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’IBANAT.

Data de l'examen dissabte dia 1 de juny de 2024.


L'horari de les convocatòries serà el següent:

  • Prova categoria C: a les 9:30 hores, la durada màxima de la prova serà de 90 minuts.
  • Prova categoria D: a les 12:00 hores, la durada màxima de la prova serà de 65 minuts.


Els exàmens es realitzaran paral·lelament a les tres illes, en les que han estat convocades les places del concurs oposició. La convocatòria dels exàmens, en cada una de les illes, correspondrà a les places del nivell i categoria pròpies de les places publicades en cada illa.

Més informació al BOIB adjunt.

28.4_Publicacio_BOIB_Resolucio_convocatoria_Examen_Concurs_Oposicio_IBANAT_catala.pdf28.4_Publicacio_BOIB_Resolucio_convocatoria_Examen_Concurs_Oposicio_IBANAT_catala.pdf


Llistes definitives d’admesos i exclosos de les categories/especialitats del grup D de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs oposició.

Llistes definitives d’admesos i exclosos de les categories/ especialitats següents:

  • Treballador/a Forestal/Biodiversitat Sotscap per a l’Illa de Mallorca
  • Vigilant d’àrees marines per a l’Illa de Mallorca

30._Resolucio_del_director_gerent_publicacio_llistats_definitives_admesos_i_exclosos_grup_D_concurs_oposicio_signada.pdf30._Resolucio_del_director_gerent_publicacio_llistats_definitives_admesos_i_exclosos_grup_D_concurs_oposicio_signada.pdf

30.1_Annex_I_Llistat_definitiu_Sotscap_grup_D_oposicions.pdf30.1_Annex_I_Llistat_definitiu_Sotscap_grup_D_oposicions.pdf

30.2__Annex_I_Llistat_definitiu_Vigilant_Arees_Marines_grup_D_oposicions.pdf30.2__Annex_I_Llistat_definitiu_Vigilant_Arees_Marines_grup_D_oposicions.pdf


Resolució del director gerent per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses del procés d'estabilització del grup D del concurs oposició

El període per sol·licitar esmenes finalitza el proper 23/04/2024.

26._Resolucio_del_director_gerent_publicacio_llistats_rovisionals_admesos_i_exclossos_concurs_oposicio_IBANAT_signada.pdf26._Resolucio_del_director_gerent_publicacio_llistats_rovisionals_admesos_i_exclossos_concurs_oposicio_IBANAT_signada.pdf

26.1_Annex_I_Llista_provisional_admesos_i_exclosos_Sotscap_Mallorca_Oposicio.pdf26.1_Annex_I_Llista_provisional_admesos_i_exclosos_Sotscap_Mallorca_Oposicio.pdf

26.2_Annex_II_Llista_provisional_admesos_i_exclosos_Vigilant_arees_marines__Mallorca_Oposicio.pdf26.2_Annex_II_Llista_provisional_admesos_i_exclosos_Vigilant_arees_marines__Mallorca_Oposicio.pdf