ADJUDICACIÓ I PRESA POSSESSIÓ GRUP A

Publicació al BOIB de la Resolució del director gerent de l’Institut Balear de la Natura per la qual s'adjudiquen els llocs de treball de les llistes del concurs extraordinari de mèrits  del Procés d’Estabilització per cobrir places laborals del GRUP A:

67.3_BOIB_5220_-_Pagines_24491-24495_nomenament_personal_Grup_A_BOIB_catala.pdf67.3_BOIB_5220_-_Pagines_24491-24495_nomenament_personal_Grup_A_BOIB_catala.pdf


LLISTES DEFINITIVES GRUP A DE CONCURS DE MÈRITS

Llistes definitives de mèrits de persones admeses de les categories/especialitats del grup A que engloba les categories/ especialitats següents:

  • Cap de Delegació, a l’illa d’Eivissa.
  • Cap de departament de gestió econòmica i adjunt/a, a l’illa de Mallorca.
  • Cap de departament jurídic i contractació i adjunt/a, a l’illa de Mallorca.
  • Cap de departament de gestió forestal, a l’illa de Mallorca.
  • Facultatiu/iva superior forestal, a l’illa de Mallorca.
  • Facultatiu/iva superior sensibilització forestal, a l’illa de Mallorca.

61._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_A__Definitiva,_tria_de_places__i_proposta_acceptacio_places_signed.pdf61._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_A__Definitiva,_tria_de_places__i_proposta_acceptacio_places_signed.pdf

61.1_Annex_I_LListats_definitius_i_adjudicacio_de_places.pdf61.1_Annex_I_LListats_definitius_i_adjudicacio_de_places.pdf

61.2_Annex_I_LListats_definitius_i_eleccio_de_llocs.pdf61.2_Annex_I_LListats_definitius_i_eleccio_de_llocs.pdf

61.3_Annex_Model_acceptacio_o_rebuig_de_placa_adjudicada.pdf61.3_Annex_Model_acceptacio_o_rebuig_de_placa_adjudicada.pdf