LLISTAT DEFINITIU BAREMACIONS GRUP B CONCURS DE MÈRITS

Llistes definitives de mèrits de persones admeses de les categories/especialitats del grup B que engloba les categories/ especialitats següents:

  • Facultatiu/iva tècnic/a de formació a Mallorca.
  • Facultatiu/iva tècnic/a centre forestal (CEFOR) a Mallorca.
  • Facultatiu/iva tècnic/a forestal: Facultatiu/iva tècnic/a forestal de delegació i direcció d’incendis forestal- a Menorca
  • Facultatiu/iva tècnic/a forestal: Facultatiu/iva tècnic/a forestal a Menorca
  • Facultatiu/iva tècnic/a forestal: Facultatiu/iva tècnic/a forestal i direcció d’incendis forestals a Mallorca
  • Facultatiu/iva tècnic/a forestal, direcció d’incendis forestals i seguretat a Mallorca

63._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_B_Definitius_Baremacions_signed.pdf63._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_B_Definitius_Baremacions_signed.pdf

63.1_ANNEX_1_LLISTA_DEFINITIVA_BAREMACIONS_GRUP_B.pdf63.1_ANNEX_1_LLISTA_DEFINITIVA_BAREMACIONS_GRUP_B.pdf

63.2_ANNEX_2_REQUERIMENT_DOCUMENTACIO.pdf63.2_ANNEX_2_REQUERIMENT_DOCUMENTACIO.pdf

63.3_Annex_3_LLISTA_DE_LLOCS_DEL_GRUP_B.pdf63.3_Annex_3_LLISTA_DE_LLOCS_DEL_GRUP_B.pdf

63.5_Instancia_Model_Annex_6_-_copia.pdf63.5_Instancia_Model_Annex_6_-_copia.pdf

63.6_Model_Declaracio_Jurada_de_no_trobar-se_inhabilitat_da_-_copia.pdf63.6_Model_Declaracio_Jurada_de_no_trobar-se_inhabilitat_da_-_copia.pdf

63.7._Model_Presentacio_de_Merits_-_copia.pdf63.7._Model_Presentacio_de_Merits_-_copia.pdf


Citacions per les al·legacions a les revisions de les Llistes de Baremacions provisionals de mèrits del GRUP B

Lloc de la revisió: Servei d’Espais Naturals (Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal). C/ Gremi Corredors, 10- 1r pis. Palma

60._CITACIONS_REVISIONS_GRUP_B_signed_signed.pdf60._CITACIONS_REVISIONS_GRUP_B_signed_signed.pdf