Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/01/2017

Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

RÈGIM LOCAL \ FUNCIÓ PÚBLICA \ POLICIA LOCAL

BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2017

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears BOIB núm. 16, de 7 de febrer de 2017

Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017

Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1461-2019, en relació amb la disposició transitòria segona del Decret llei del Govern de les Illes Balears 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal y de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i l'article 41 de la Llei del Parlament de les Illes Balears 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, per possible vulneració dels art. 149.1.1a i 149.1.18a de la CE BOE núm. 93, de 18 d'abril de 2019; BOIB núm. 56, de 27 d'abril de 2019

STC 106/2019, de 19 de setembre BOE núm. 247, de 14 d’octubre de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document