Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Obres en preparació


Igualtat i diversitat de gènere ("Col·lecció legislativa")

Manual de dret públic (2a ed.)

Revista Jurídica de les Illes Balears, núm. 23

Legislació lingüística. Volum II (col·lecció "Eines")

La insularitat en la Unió Europea (Fora de col·lecció)

Estatut d'autonomía de les Illes Balears, edició especial commemorativa dels 40 anys d'autogovern ("Col·lecció legislativa")