Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Obres en preparació


Contractació pública ("Col·lecció legislativa")

Igualtat entre homes i dones i diversitat sexual i de gènere ("Col·lecció legislativa")

Manual de dret públic (2a ed.)

Revista Jurídica de les Illes Balears, núm. 22

Legislació lingüística. Volum II (col·lecció "Eines")