Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Obres en preparació


Legislación de las Illes Balears. Textos fundamentales ("Col·lecció legislativa")

Contractació pública ("Col·lecció legislativa")

Legislació d'habitatge ("Eines")

Legislació lingüística. Usos institucionals i funció pública ("Eines")