Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Col·lecció legislativa


0_Estatut_ed._especial_40.png

Estatut d'autonomia de les Illes Balears, edició especial commemorativa dels 40 anys d'autogovern (1983-2023)

Edició preparada per: Miquel Aguiló Llobera i Carlos González Amate

Col·lecció legislativa 0
Palma, desembre de 2022
115 pàgines / català

Versió en PDF

Estatut_0.bmp

Estatut d'autonomia de les Illes Balears
Índex analític elaborat per Miquel Serra Ramis

Col·lecció legislativa 0
Palma, febrer de 2009 - 2a edició
152 pàgines / català i castellà
ISBN 978-84-95904-35-5

Versió en PDF (nota d'actualització)

Col·legis professionals_1.bmp

Col·legis professionals
Edició preparada pels serveis de l'Institut d'Estudis Autonòmics

Col·lecció legislativa 1
Palma, març de 2001
112 pàgines / català
ISBN 84-931965-2-5

Legislacio IB-vermell.bmp

Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals
Edició preparada per Lluís J. Segura Ginard (coord.), Núria García Canals i Margalida Torres Pastor

Col·lecció legislativa 2
Palma, febrer de 2002
952 pàgines / català
ISBN 84-95904-01-2

Legislacio IB_2-I.bmp

Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals (I)
Edició preparada per Núria García Canals, María Mayol Juan de Sentmenat, Miquel Serra Ramis i Margalida Torres Pastor, amb la col·laboració de Sandra Lacosta Suñer

Col·lecció legislativa 2
Palma, desembre de 2009 - 2a edició
656 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-40-9

Legislacio IB_II_2.bmp

Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals (II)
Edició preparada per Núria García Canals, María Mayol Juan de Sentmenat, Miquel Serra Ramis i Margalida Torres Pastor, amb la col·laboració de Pere Bonet Bonet

Col·lecció legislativa 2
Palma, abril de 2011 - 2a edició
864 pàgines / català

Versió en PDF

2_Legislacio IB_3a ed.bmp

Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals
Edició preparada per Miquel Aguiló Llobera

Col·lecció legislativa 2
Palma, desembre de 2019 - 3a edició
592 pàgines / català

Versió en PDF (nota d'actualització)

2_Legislacio_IB._TF_(4a_ed.).png

Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals

Edició preparada per Miquel Aguiló Llobera

Col·lecció legislativa 2
Palma, setembre de 2022 - 4a edició
692 pàgines / català

Versió en PDF (nota d'actualització)

portada PTT castella_peq.png

Legislación de las Illes Balears. Textos fundamentales

Edició preparada per Miquel Aguiló Llobera

Col·lecció legislativa 2
Palma, setembre de 2021 (actualització a abril de 2022)
680 pàgines / castellà

Versió disponible només en PDF

portada FP 5a edicio_peq.png

Funció pública
Edició preparada per Margarita de los Reyes Cunill Crespí, M. del Carme Gili Crespo, Catalina Martínez Andreu, Miquel Mascaró Artigues i Oscar Mora Orvay

Col·lecció legislativa 3
Palma, juny 2021 - 5a edició
616 pàgines / català

Versió en PDF (nota d'actualització)

3_funcio publica_4a ed.jpg

Funció pública
Edició preparada per Margarita de los Reyes Cunill Crespí, Pere Estrany Payeras, M. del Carme Gili Crespo, Catalina Martínez Andreu, Miquel Mascaró Artigues i Oscar Mora Orvay

Col·lecció legislativa 3
Palma, setembre 2019 - 4a edició
646 pàgines / català

Versió en PDF

Funcio publica_3.bmp

Legislació de funció pública de les Illes Balears
Edició preparada per Lourdes Aguiló Bennàssar, Margarita de los Reyes Cunill Crespí, Pere Estrany Payeras, M. del Carme Gili Crespo, Catalina Martínez Andreu, Miquel Mascaró Artigues, Oscar Mora Orvay i Begoña Morey Aguirre

Col·lecció legislativa 3
Palma, maig de 2015 - 3a edició
533 pàgines / català

Versió en PDF

Consells insulars_4.bmp

Consells insulars
Edició preparada per Gabriel de Oleza Serra de Gayeta
amb la col·laboració de Margalida M. Torres Pastor

Col·lecció legislativa 4
Palma, setembre de 2002
376 pàgines / català
ISBN 84-95904-04-7

Pressuposts_5.bmp

Pressuposts i despesa pública
Edició preparada per Carmen Fernández González, Miquel Àngel Busquets López i Ricardo Jesús Navarro Gómez

Col·lecció legislativa 5
Palma, abril de 2009 - 2a edició
784 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-37-9

Normativa ling_6.bmp

Normativa lingüística del sistema educatiu
Edició preparada per Miquel Sbert i Garau, Pere Moyà Niell, Felip Munar i Munar i Lluís J. Segura Ginard

Col·lecció legislativa 6
Palma, abril de 2003
392 pàgines / català
ISBN 84-95904-10-1

Joventut_7.bmp

Joventut i temps lliure
Edició preparada per Teresa Espases González i Assumpta Iturbide Bernaus

Col·lecció legislativa 7
Palma, octubre de 2004
208 pàgines / català
ISBN 84-95904-14-4

8_Govern i Adm.jpg

Govern i administració
Edició preparada per Pilar Cabotá Sainz

Col·lecció legislativa 8
Palma, novembre de 2005
656 pàgines / català
ISBN 84-95904-18-7

Legislacio turistica_9_cat.bmp

Legislació turística
Edició preparada per Avel·lí Blasco Esteve, Francesc
Segura Fuster i Pep Oliver Clar

Col·lecció legislativa 9
Palma, març de 2007
784 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-21-8

9_legislacion turistica_esp_peq.jpg

Legislació turística
Edició preparada per Avel·lí Blasco Esteve, Francesc Segura Fuster i Pep Oliver Clar

Col·lecció legislativa 9
Palma, març de 2007
800 pàgines / castellà
ISBN 978-84-95904-22-5

Legislacio afers socials_10.bmp

Legislació d'afers socials
Edició preparada per Mª Ángeles Berrocal Vela

Col·lecció legislativa 10
Palma, novembre de 2007
496 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-26-3

Contractes_11.bmp

Contractes del sector públic
Edició preparada per Javier Vázquez Garranzo i Laura Monserrat Calbo

Col·lecció legislativa 11
Palma, maig de 2008
432 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-29-4

11_contratos del sector publico_peq.jpg

Contratos del sector público
Edició preparada per Javier Vázquez Garranzo i Laura Monserrat Calbo

Col·lecció legislativa 11
Palma, maig de 2008
448 pàgines / castellà
ISBN 978-84-95904-30-0

Legislacio educativa_12.bmp

Legislació educativa (I). Ordenació general i currículums
Edició preparada per Mercedes Martínez Terreros amb la col·laboració de Miquel Sbert i Garau

Col·lecció legislativa 12
Palma, juny de 2009
664 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-39-3

13_administracio electronica_peq.jpg

Administració electrònica
Edició preparada per Felio J. Bauzá Martorell

Col·lecció legislativa 13
Palma, febrer de 2010
560 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-42-3

14_subvencions agraries i pesqueres_peq.jpg

Subvencions agràries i pesqueres
Edició preparada per Enrique Páez Penedo

Col·lecció legislativa 14
Palma, agost de 2010
680 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-43-0

 

15_patrimoni.png

Patrimoni de les administracions públiques
Edició preparada per José A. Berastain Díez, Miguel A. Díaz Serra i Ricardo J. Navarro Gómez

Col·lecció legislativa 15
Palma, març de 2011
319 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-46-1

Versió en PDF

patrimoni_2a.jpg

Patrimoni de les administracions públiques
Edició preparada per José A. Berastain Diez, Alberto Gómez Martí i M. Araceli Jaume Mestre

Col·lecció legislativa 15
Palma, setembre de 2019 - 2a edició
301 pàgines / català

Versió en PDF (nota d'actualització)

15-patrimoni castella.png

Patrimonio de las Administraciones Públicas
Edició preparada per José A. Berastain Diez, Alberto Gómez Martí i M. Araceli Jaume Mestre

Col·lecció legislativa 15
Palma, setembre de 2019
312 pàgines / castellà

Versió en castellà- PDF (nota d'actualització)

16 legislacio sanitaria.JPG

Legislació sanitària
Edició preparada per Laura Monserrat Calbo, Víctor Manuel Ruiz Álvarez, Joana M. Servera Martínez i Javier Vázquez Garranzo.
Coordinadores: Sandra Lacosta Suñer i Ana Maria Maturana Bis.

Col·lecció legislativa 16
Palma, gener de 2013
788 pàgines / català

Versió en PDF

17_legilacion de contratacion publica.jpg

Legislación de contratación pública
Edició preparada per Javier Vázquez Garranzo

Col·lecció legislativa 17
Palma, gener de 2014
760 pàgines / castellà

Versió en PDF

18 Funció pública estatutària de les Illes Balears_petit.jpg

Funció pública estatutària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Edició preparada per Cecili García Diéguez i Francisco Vidal Adrover

Col·lecció legislativa 18
Palma, març de 2014
640 pàgines / català

Versió en PDF

imagenTerritorial.gif

Legislació territorial i urbanística

Edició preparada per Teresa Berastain Bilbao i Joan Mesquida Sampol

Col·lecció legislativa 19
Palma, febrer 2015
605 pàgines / català

Versió en PDF

Codigo Electoral (2a ed.).PNG

Legislación electoral de las Illes Balears

Edició preparada per Pilar Cabotá Sáinz

Col·lecció legislativa 20
Palma, maig 2019 - 2a edició
502 pàgines / castellà

Versió en PDF

20_Legislacio_electoral__3a_ed.png

Legislación electoral y democracia participativa de las Illes Balears
Edició preparada per Pilar Cabotá Sáinz

Col·lecció legislativa 20
Palma, maig 2023 - 3a edició
524 pàgines / castellà

Versió en PDF

21_Igualtat_i_diversitat_de_genere.png

Igualtat i diversitat de gènere
Edició preparada per Catalina Martínez Andreu, Arnau Ramis Pericàs i Bienvenida Villalobos Roig

Col·lecció legislativa 21
Palma, maig de 2023
748 pàgines / catalá i castellà

Versió en PDF (nota d'actualització)