Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Jornada


V Jornadas sobre el Control Jurisdiccional de las Administraciones Públicas

Els dies 21 i 22 de març de 2019 varen tenir lloc a Palma, a la seu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, les V Jornadas sobre el Control Jurisdiccional de las Administraciones Públicas, d’àmbit estatal, organitzades per la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma (amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Autonòmics) i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats.

Aquesta activitat va estar adreçada preferentment a lletrats i tècnics jurídics de les administracions autonòmiques, advocats, magistrats, fiscals i professors universitaris.

Programa

Ponències:

LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

LAS RECLAMACIONES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL SUPERIOR JERÁRQUICO

LA LIMITACIÓN DE DERECHOS EN LA LEGISLACIÓN SOBRE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

EL RECURSO DE CASACIÓN AUTONÓMICA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Normativa d'interès:

Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Reial decret 919/2014, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut del Consell de Transparència i Bon Govern

foto 1.jpg

foto 5.jpg

foto 4.jpeg

foto 3.jpeg

foto 2.jpeg