Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/02/2016

Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes incapacitades judicialment

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SERVEIS SOCIALS

Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes incapacitades judicialment BOIB núm. 018 de 2016

Afectat per:

Correcció d'errates advertides en la publicació del Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes incapacitades judicialment, en el BOIB número 18 de 6 de febrer de 2016 BOIB núm. 021 de 2016

Per a més informació podeu descarregar el següent document