PAIS BASC

Obert el termini de presentació de sol·licituds de participació al concurs de mèrits durant 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial del País Basc.

Les persones aspirants que hagin de presentar una sol·licitud i necessitin una certificació amb alguna de les dades administratives (full de serveis, activitat de formació, superació de fase d’oposició,...) que consten a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears ho han de sol·licitar a través del tràmit següent, que es tancarà dia 31 d'octubre de 2022:

La certificació es rebrà a través del correu electrònic i/o carpeta ciutadana, en el termini de dos dies hàbils.


- Accés al tràmit