Torna

Processos d'estabilització

GALÍCIA

Obert el termini de presentació de sol·licituds de participació al concurs de mèrits durant 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de Galícia (des de dia 31 d'octubre fins dia 21 de novembre).

Les persones aspirants que hagin de presentar una sol·licitud i necessitin una certificació amb alguna de les dades administratives (full de serveis, activitat de formació, superació de fase d'oposició,...) que consta a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears ho han de sol·licitar a través del tràmit següent, que es tancarà dia 21 de novembre de 2022:

La certificació es rebrà a través del correu electrònic i/o carpeta ciutadana, en el termini de dos dies hàbils.


- Accés al tràmit