Torna

Processos d'estabilització

CATALUNYA

Obert el termini de presentació de sol·licituds de participació al concurs de mèrits del 6 de setembre al 3 d’octubre.

Les persones aspirants que hagin de presentar una sol·licitud i necessitin una certificació amb alguna de les dades administratives (full de serveis, activitat de formació, superació de fase d’oposició,...) que consta a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears ho ha de sol·licitar a través del tràmit següent:

La certificació, que es tancarà a 5 de setembre de 2022, tal com disposa la Resolució que convoca aquest concurs, es rebrà a través del correu electrònic i/o carpeta ciutadana, en el termini de dos dies hàbils.


- Accés al tràmit