desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

IoTIB

Actualment IBETEC se centra en la seva àrea d’innovació per desenvolupar la primera xarxa pública de l’Estat espanyol (i, possiblement, de tota la Unió Europea) de l’àmbit de l’anomenada internet de les coses, la xarxa IoTIB.

Es tracta d’una xarxa de sensors de gran abast i baix consum, que parteix de la tecnologia coneguda com a LoRaWAN.

El servei que ofereix IBETEC és:

- Cobertura a tot el territori balear de la xarxa IoTib destinada a organismes públics

- Gestionar/mantenir la xarxa i les dades mitjançant la Plataforma IoTIB

- Posar les dades a disposició dels usuaris mitjançant la Plataforma Sentilo

D’aquesta manera el Govern ampliarà el ventall de serveis innovadors i liderarà la seva implantació en el territori balear.

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat