desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

cenemi

Centres emissors de les Illes Balears

La clasificació dels diferents centres emissors que apareixen a la pàgina web del CenEmi proporcionen informació detallada sobre la ubicació geogràfica sobre planos de l'aplicació Google Earth, a més de informació de l'empresa responsable de la gestió. També apareixen les característiques tècniques dels canals i programes d'emissió.


setsi

Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI)


tdt

Televisió digital


Asociación UNIRED (Unión de Operadores de Red de Radiodifusión y Telecomunicaciones)


 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat