Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública relativa al “Projecte bàsic de sol·licitud de concessió administrativa d'obres per a l'ocupació d'una parcel·la de 7,56 m2, en la zona de servei del port esportiu de Cala Ratjada (TM de Capdepera)”

    Número de registre 12000 - Pàgina 60931

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/01592E relativa al Projecte de modernització del Hotel Rural S’Olivaret, polígon 2, parcel·la 4, TM Alaró

    Número de registre 11672 - Pàgina 60932

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2021/03168E relativa al Projecte bàsic modificat de pleta en explotació agrícola-ganadera en Finca Binibona, parcel·la 164, polígon 13, TM Selva

    Número de registre 11803 - Pàgina 60933

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/02669E relativa al Projecte bàsic de execució d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina en SRC, polígon 28, parcel·la 8, TM Santa Eulària des Riu

    Número de registre 11804 - Pàgina 60934

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/03938E relativa a la Reforma de projecte bàsic de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina, C/Torneig 1, Urbanització Bellavista, TM Llucmajor

    Número de registre 11805 - Pàgina 60935

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública de la rectificació del projecte de Reforma i condicionament de planta pis del Pavelló 101 del Parc Insular de Serveis Sa Coma, carretera de Sant Antoni km 3,4, del TM Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària des Riu

    Número de registre 12052 - Pàgina 60936

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte d’execució de la nova grada al camp de futbol de Formentera”

    Número de registre 12063 - Pàgina 60937

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte d’execució de la coberta i instal·lació fotovoltaica a la grada existent al camp de futbol de Formentera”

    Número de registre 12062 - Pàgina 60938

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret d’incoació de procediments sancionadors Ordenança sancionadora incompliment prohibició d'acampada lliure

    Número de registre 12068 - Pàgina 60939

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança del servei de teleassistència

    Número de registre 12028 - Pàgina 60940

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança de la prestació del servei d´ajuda domiciliària

    Número de registre 12029 - Pàgina 60941

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança del servei de menjar a domicili

    Número de registre 12030 - Pàgina 60942

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança del servei d´estada Centre de Dia

    Número de registre 12033 - Pàgina 60943

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança de la prestació de les Escoletes Municipals

    Número de registre 12038 - Pàgina 60944

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 12, Sèrie A del cementiri municipal

    Número de registre 11543 - Pàgina 60945

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Canvi titularidad sepultura nº 133 del cementiri de Costitx

    Número de registre 11931 - Pàgina 60946

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació inicial pressupost 2024 de l´Ajuntament de Costitx

    Número de registre 12025 - Pàgina 60947

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Exposició pública del Compte General de l’exercici 2022

    Número de registre 12053 - Pàgina 60948

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 16 del PGOU d'Inca consistent en el canvi de qualificació de la parcel·la del carrer de la Glòria nº 149

    Número de registre 11968 - Pàgina 60949

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Modificació puntual de les normes subsidiàries de Llubí per a la delimitació del Punt Verd de Llubí

    Número de registre 10479 - Pàgina 60950

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la convocatòria de les bases reguladores i convocatòria d'ajudes per cursar graus universitaris, màsters universitaris i cicles formatius de grau superior per al curs 2023/2024

    Número de registre 11977 - Pàgines 60951-60952

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Emplaçament a possibles terceres persones interessades PO 197/2023

    Número de registre 12027 - Pàgina 60953

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • BAUMA ALTRES PERSPECTIVES, MICROCOOP.

   • Dissolució de la microcooperativa

    Número de registre 11914 - Pàgina 60954