Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 615078
Delegació de funcions en el tinent de Batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la present es fa públic, pel general coneixement, i als efectes oportuns, que el Batle de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, va dictar en data 29 de setembre de 2023 Resolució núm. 286/2023, per la qual es deleguen les atribucions conferides a la Batlia al Sr. Gabriel Llobera Serra, Tinent de Batle d'aquest Ajuntament, des de les 05.00 hores del dia 30 de setembre de 2023 fins a les 20:00 hores del dia 1 d'octubre de 2023.

 

Mancor de la Vall, a data de signatura electrònica (29 de setembre de 2023)

El batle Josep Frontera Martorell